Media4U בניית אתרים 03.9415432
בניית אתריים
   אודות Media4u |  חזון החברה |  קטעי עיתונות |  למען הקהילה |  מאמרים |  גיליון NPT
לימוד מתוקשב זו הדרך החדשה ללמוד בכפר גלובלי
 
לימוד מתוקשב הינו למעשה למידה מרחוק באמצעות רשת האינטרנט. לימוד מתוקשב כולל מגוון רחב של אפשרויות בשילוב רשת האינטרנט בהוראה ובלמידה, החל בלמידה פנים אל פנים (בכיתה) הנעזרת בדפי Web של אתרים תומכים ו/או בדואר אלקטרוני.
 
 למידה באמצעות צ'אט או קבוצות דיון, ועד ללמידה מרחוק ללא פגישות כלל, הנעזרת באותם אמצעים. מושג נוסף בעל משמעות זהה לתיאור פעילות זו הוא Online Learning ו- E-Learning . לימוד מתוקשב הוא פתרון תקשורת אינטראקטיבי העושה שימוש ביכולת המחשב האישי והאינטרנט כדי לעצב, להעביר ולנהל מידע.
 
 רשת האינטרנט התפתחה מרשת אוניברסיטאית, וככזו, כבר מתחילת השימוש ברשת, ניסו אנשי האקדמיה יחד עם אנשי החינוך לשלב את רשת האינטרנט בחינוך. היכולת לשלב מידע יעיל באמצעות מנועי חיפוש, עם יכולת העברת מולטימדיה תוך שימוש בממשק ויזואלי ידידותי, נחשבת בעיני אנשי החינוך כסיבה לשימוש ברשת לצורך מימוש מטרות חינוכיות.
 
כיום, ההוראה מרחוק כבר לא באה לפתור רק את בעיית הריחוק הפיזי, אלא גם את בעיית לחץ הזמן בו מצוי האדם המודרני, ובעיקר האדם העובד, בזמנים אלו עובדים במקומות עבודה שונים מסיימים את יום עבודתם בשעות שונות, ולעתים אותו אדם לא יכול להיות לדעת מראש מתי יסיים את יום עבודתו, ואי לכך לא יכול לנצל את הזמן ביעילות רבה יותר אם יידרש לנסוע למקום לימודים מסודר, ולעתים יכול לנצל אף שעות עבודה לצורך לימוד, בייחוד אם הלימוד חשוב גם כן בעיני המעביד.
 
הצורך ללימוד מתוקשב אין תחליף לזמינות המידע המצויה ברשת האינטרנט. פריחת הנושא של למידה משולבת מחשב ובמיוחד הלימוד המתוקשב נובעת בעיקר מהנוחות והנגישות של החיבור לאינטרנט, ובנוסף התלהבות אנושית מעיסוק בנושא חדש, יעילות זמן ללומד ועלות נמוכה לקיום למידה, גישה לחומרים שונים, גישה היכולה להתבצע בכל זמן רצוי, האפשרות להוסיף גרפיקה למלל, וכמובן היכולת להעביר אותו שיעור עצמו פעם אחרי פעם, כל פעם לקבוצת לומדים אחרת, בטכניקת הפצה נוחה וזולה.
 
זהו פתרון תקשורת אינטראקטיבי, העושה שימוש ביכולת המחשב האישי ורשת האינטרנט כדי לעצב, להעביר ולנהל ידע. סיבה נוספת להתפתחות הלימוד המתוקשב היא כניסת גישות ניהול חדשות לחינוך, למשל  גישת ה- Just In Time או גישת On Demand, ניתן ללמוד חומר נדרש בדיוק בזמן הדרוש, וכך ניתן ליישמו מיידית ללא צורך לדוג אותו ממאגרי הזיכרון, וכידוע, חומר שנלמד ללא קשר לצרכים מידיים נשכח לרוב. חלק מתחום הלימוד המתוקשב הוא בראש ובראשונה תהליך לימוד, המתבצע במקום כלשהו שאינו דווקא בית הספר, בזמן כלשהו שאינו דווקא שיעור המתחיל ומסתיים בשעות מוגדרות, בקצב שיהיה לרוב קצב לימוד אישי, בשיטת הוראה שלא חייבת להיות השיטה הקונבנציונאלית, ונעזר באחת או יותר מהטכנולוגיות שמאפשרת רשת האינטרנט. לימוד מתוקשב כולל שירותים, תוכן, טכנולוגיה, ונותן ערך מוסף.