Media4U בניית אתרים 03.9415432
בניית אתריים
   אודות Media4u |  חזון החברה |  קטעי עיתונות |  למען הקהילה |  מאמרים |  גיליון NPT

10 חוקים לכתיבת סקרים + 1 מתנה 

 

1.            שפה פשוטה.

2.            כתיבה שאלות קצרות.

3.            שאלה אחת בכל משפט.

4.            להימנע משאלות מנחות.

5.            להשתדל לא לשאול שאלות שמכילות בתוכן שלילה.

6.            לא לשאול שאלות המצריכות ידע של הנשאל.

7.            לחשוב על משמעות המילים, מילה שמקבלת משמעות בסיטואציות שונות.

8.            להשתדל לא להשתמש בשמות של אנשים מוכרים בשאלון (כדי שהתשובה לא תהיה בהתאם לרגשות כלפי אותו אדם).

9.            שימוש בשאלות עקיפות בנושאים שהם רגישים.

10.          הגדרה מדוייקת של זמן בשאלה כמותית - כמה פיצות אתה אוכל ...בשבוע, בחודש האחרון.

11.          להימנע מתשובות בדומה ל "לא רלוונטי" או "לא יודע" כאופציה לתשובה, מאפשר לעונים אופציה של "בריחה".

 

בניית סקרים ושימוש נכון בסקרים, נט.סקר

http://www.netmailer.co.il/Survey.asp