Media4U בניית אתרים 03.9415432
בניית אתריים
   אודות Media4u |  חזון החברה |  קטעי עיתונות |  למען הקהילה |  מאמרים |  גיליון NPT
למען הקהילה - כללי
 
Media4U רואה בתרומה לקהילה יעד בעל חשיבות עליונה ולכן חרטה יעד זה על דיגלה מיום הקמתה. החברה מנחילה לעובדיה את התפישה ומיישמת אותה בעצמה כחלק מהיעדים ושיגרת העבודה.
 
 Media4U מראה כי לחברה עסקית יש גם אחראיות חברתית ועליה לתרום לאיכות החיים ולקידום החברה שבה היא מנהלת את עסקיה.
 
Media4U בחרה להתמקד בתרומה לקהילה הקרובה לתחום עיסוקה, מתן עדיפות להעסקה של עובדים עם מוגבלויות, מתן ידע טכנולוגי ומוצרי תוכנה לגופים ועמותות אשר משתמשים בהם כאמצעי לצמצום הפערים החברתיים ושילוב אנשים עם מוגבלויות במעגל העבודה.
 
החברה משתפת פעולה עם מרכז השיקום של בית לווינשטיין, בשילוב אנשים עם מיגבלות ושילובם חזרה למעגל העבודה, המרכז משתמש בכלי להדרכה מרחוק.
החברה סיפקה מערכות ללימוד מרחוק ללמד ילדים בעיירות פיתוח ע"י מורים יחודיים ממרכז הארץ.
 
 
חופים לנצח
עמותת חופים לנצח - עמותה זו דואגת שחופי ישראל יהיו שייכים לכלל אזרחי מדינת ישראל, דואגת שלא יבנו בסמוך לחוף ועוד.
בית חולים לוינשטיין מרכז לשיקום
בית חולים לוינשטיין, השייך לקבוצת שירותי בריאות כללית, הינו המרכז השיקומי הגדול בישראל, בעל הניסיון המקצועי הרב ביותר - מזה ארבעה עשורים מהווה בית החולים לוינשטיין מושג ומותג מוביל בתחום השיקום.
עמותת "חממת ממציאים"
עמותת "חממת הממציאים" חרטה על דגלה ליצור קשרים באופן קבוע עם גורמים העוסקים עם "בעלי צרכים מיוחדים".
משרד הביטחון אגף שיקום נכים
המדינה חייבת חוב מוסרי לאלה שהקדישו את חייהם ובריאותם למען ההגנה עליה.
התפיסה הבסיסית בדבר מחויבות המדינה למי שנפגע בשליחותה מהווה את ה"מדיניות" הכוללת של הפעילות המעשית בתחום השיקום, השירותים והתגמולים לנפגעים, המכוונים לספק צרכים "ממשיים", ויחד עם זאת להביע את הוקרת האומה לאלה ששילמו מחיר כבד בשליחותה.
מטה מאבק הנכים בישראל
מטה מאבק הנכים בישראל רואה עצמו הגוף המקדם ומגן על זכויותיו של ציבור האנשים עם מוגבלויות בישראל מתוך הכרה ואמונה ערכיים, כי הגיעה העת שציבור זה יממש את החופש לבחור בדרכי חייו, ולא עוד מצב בו אחרים בוחרים במקומו.